Skip to content

Om oss

Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed är en ideell hjälporganisation som stödjer enskilda judiska personer och sociala verksamheter. Vi förvaltar donationer och arv i form av fonder och stiftelser. Genom åren har medlemmar skänkt och fortsätter skänka pengar genom födelsedagsinsamlingar, minnesinsamlingar och arv.

Vår historia

Hjälpsamfundet Rodef Chesed Bildades 1870 och firar i år sitt 150-års jubileum. Vi är en av de äldsta verksamma judiska organisationer i Stockholm med syfte att stödja enskilda judiska personer och sociala verksamheter. Detta gör vi genom att förvalta arv och donationer i form av fonder och stiftelser.

Tyvärr har en hel del information rörande föreningens bildande gått förlorad genom åren. Det vi vet är att Rodef Chesed växte fram ur Stockholms församlings sociala arbete för Söderjudarna. Det gjordes mycket för att lindra nöden bland de fattiga judarna på Söder. En stor händelse vad när man 1870 slog ihop all hjälpverksamhet inom församlingen till Mosaiska Församlingens Fattigvårdsnämnd med egen kassör och egen budget. Under denna tid ska Rodef Chesed ha bildats av församlingens dåvarande Rabin, doktor Ludvig Lewysohn som ansåg att det även fanns behov av en fristående välgörenhetsorganisation vid sidan av församlingens fattigvårdsnämnd.

Rodef Cheseds första ordförande blev Salomon Elkan som vad väl insatt i välgörenhetsarbetet för Söderjudarna eftersom han även satt som styrelseledamot i Israelitiska Ynglingaföreningen. Vi vet att Rodef Chesed redan tidigt knöts samman med Församlingen och under lång tid var Joseph Rubenson kassör för både Rodef Chesed och Församlingens Fattigvårdsnämnd.

Rodef Chesed fick inledningsvis två målsättningar. Att lindra nöden bland de hitkomna östeuropeiska judarna och att sörja för deras andliga välfärd. Nödhjälpsarbetet fick formen av insamlings och utdelningsverksamhet. Bidrag delades ut efter ansökan till en mängd olika ändamål såsom betalning för läkarräkningar, sjukhusvistelse, mediciner och hyror. För att hjälpa till med den andliga välfärden hyrdes en egen gudstjänstlokal till de ortodoxa Söderjudarna. De hade nämligen svårt att acceptera den reformerade gudstjänsten i synagogan på Wahrendorfffsgatan som även den invigdes år 1870. Den synagoga som Rodef Chesed hyrde låg två trappor upp i fastigheten S:t Paulsgatan 17. Efter ett par år växte den ortodoxa församlingen och man bestämde sig för att flytta till en större lokal på S:t Paulsgatan 13. Lokalen var tidigare en av de äldsta stumfilmsbiografer, även kallad Södra Biografen. Synagogan kom att kallas för ”Polnische minjen” eller även ”Söderschul”.

En annan aktivitete som Rodef Chesed hjälpte till med var att se till att ortodoxa judar skulle kunna få tillgång till koshermat samt Mikvah (rituellt bad).

Rodef Chesed saknade inledningsvis en egen lokal. Sammanträdena hölls hemma hos styrelsemedlemmarna. Det var inte förrän omkring sekelskiftet som man kunde låna en lokal på Södra Latin. 1920 flyttade man till Vandrarföreningen Blau-Weiss lokal på Stora Nygatan 36 i Gamla Stan. Lokalen användes även som bidragsutdelning som behövdes göras under helt anonyma förhållande.

Tiden efter Första Världskriget innebar en hel del förändringar inom det judiska organisationslivet i Sverige. Ett stort antal mindre organisationer kom att upphöra eller gå samman till större och mer funktionsdugliga enheter. För Stockholm del kom sammanslagningen att ske år 1919 och då gick fem mindre föreningar samman med Rodef Chesed och fick namnen Judiska Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed. I och med detta antogs nya stadgar. I dessa beslutades att föreningens målsättning skulle vara:

 • Att understödja judar i Stockholm
 • Att ombesörja läkar- och sjukvård åt medellösa judar i Stockholm, vilka äro i behov av sådan vård.
 • Att i mån av behov lämna hjälp åt genomresande judar.

Vidare bestämdes att föreningen skulle vara öppen för såväl män som kvinnor och som det så högtidligt står i stadgarna: ”Medlemskap i förbundet kan vinnas av envar välfrejdad judisk man och kvinna.”

Samtidigt som sammanslagningen överlämnade Rodef Chesed uppgiften att stödja synagogan på S:t Paulsgatan till Synagogföreningen Adas Jisroel. Rodef Chesed skulle hädanefter endast vara en filantropisk förening. Den första styrelsen efter sammanslagningen bestod av sju personer med Herman Elliot som ordförande och Mayer Nawitsky som kassör.

I 1919 växte det fram en stark vilja bland medlemmar att höja den judiska kulturella bildningen i Stockholm. Tillsammans med den svenska Zionistföreningen och Församlingens hjälpkommittee arrangerades en föreläsningsserie under ledning av professor Marcus Ehrenpreis i synagogan på S:t Paulsgatan.

1922 skulle växte det fram motsättningar inom Rodef Chesed och en mindra grupp under ledning av Joschke Gordon och Samuel Jodelsohn bildade Judiska Hjälpföreningen Auser Dalim.

Herman Elliot, tillhörande en av de äldsta judiska släkterna i Sverige, efterträdes som ordförande 1925 av en legendarisk grosshandlare Josef Katz. Valet av Katz skulle visa sig vara mycket lyckosamt under hans 35 år i rodret at Rodef Chesed. Det är under dessa år som Rodef Chesed kom att hitta sitt ideal bland annat drivet av Katz med följande styrelsemedlemmar:

 • Direktör: Max Davin
 • Direktör: Harald Goldstein
 • Grosshandlaren: Leon Gottfarb
 • Byggmästaren: Clas Groschinsky
 • Direktör: Markus Kaplan
 • Grosshandlaren: Jacob Levin

Efter 1933 ökade hjälparbetet. Det gällde att hitta husrum och upprätta ett flyktingkök. Detta sattes upp i Heckscherska stiftelsens fastighet på Klippgatan 19. Man bestämde att Rodef Chesed medel skulle kanaliseras via Församligens olika hjälpprojekt. Till denna tanke anslöt sig även hjälpföreningen Auser Dalim.

Ett sätt att ordna pengar till föreningen var att anordna fester. Rodef Cheseds första fest hölls i en lokal på S:t Paulsgatan 17, vägg i vägg med synagogan. Till festen skänkte Isaac Grünewald en tavla som lottades ut under kvällen. En lycklig vinnare tog den kvällen hem en Grünewaldtavla för mindre än en krona.

Festerna kom senare att bli ett mycket uppskattat inslag i Rodef Cheseds verksamhet. De hölls alltid i samband med högtiderna Purim och Simchat Tora. Festerna kunde kosta upp till 12 kr i entrébiljett och hållas på Grand Hotell och Hotel Reisen. Festernas betydelse för de judiska sociala livet beskrivs i en artikel från 1927 i den skandinavisk judiska tidskriften Israeliten: ”Så har Hjälpsamhetsförbundet Rodef Cheseds fester blivit en samlingspunkt för judar från olika samhällsklasser och därigenom bidragit till att hos dessa väcka större förståelse för varandra”.

1940 bildades Rodef Cheseds Födelsedagsfond. Initiativtagare var Jacob Levin och Max Davin med målsättning att bekosta sommarvistelser för sjuka och behövande.

1942 kom frågan upp om att starta ett judiskt pensionärshem. Rodef Chesed var en av de organisationer som redan från början stöttade projektet. 1943 lämnade man därför ett startbidrag på 28 000kr. Hemmet stod färdigt 1945 på Skulptörsvägen 8 i Johanneshov och var i drift fram till år 1986 då det såldes och flyttades till det nybyggda Judiska Servicehemmet på Lödösevägen 9 i Johanneshov.

Under andra världskriget hjälpte Rodef Chesed de judiska flyktingar som kom in i arbetslivet. För dem som inte fick arbete kunde man få hjälp att resa vidare till USA, Palestina eller Sydamerika. 1938 infördes en ny flyktinglag där tyska pass tillhörande judar märktes med ett stort J i röd färg. Samtliga inresande från länder utanför Norden var tvungna att söka visum. Antalet transmigranter ökade och Rodef Chesed kom under åren 1938-1941 att ekonomiskt stödja de transmigranter som av församlingen garanterades vidare resa.

Här är några exempel på verksamheter och människor vi stöttar.

 • Unga människor får möjlighet att utbilda sig till ungdomsledare på Glämsta genom programmet Lennart Skutins Fyra årstider. Detta bekostas med stiftelsemedel som testamenterats av Lennart Skutin.
 • Barn med särskilda behov får möjlighet att komma till Glämsta sommarläger genom att vi bekostar assistenter som hjälper dem under hela vistelsen.
 • Seniorer som bor i sitt eget hem har fått tillfälle till social samvaro på verksamheten Terrassen på Judiska Hemmet. Detta har bekostats till stor del med medel vi fått testamenterat av Bruno och Teresa Ehrlich. I år har vi även bekostat skyddsutrustning mot Coronasmitta för Judiska Hemmet.
 • Människor i livets slutskede som saknar anhöriga ges möjlighet att ha någon vid sin sida tack vare våra fondmedel.
 • Både unga och äldre personer, som inte får sin ekonomi att gå ihop kan söka ekonomiskt stöd från oss. 

Honarable Board Members

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit essecillum olore eu fugiat nulla pariatur Excepteur sint occaecat cupidatat nonoidentst in culpa qui officia

Alf Levy
Ordförande
Namn 2
Styrelsemedlem
Namn 3
Styrelsemedlem
Namn 4
Styrelsemedlem

Mission. Vision. History

A Great Place to Work A Great Place to Receive Care

Emoenim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatuier autodit autfugit sedquia consequuntur magni doloreseoes qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porroisquam estqui dolorem ipsum quia dolo amet consectetur adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam.

About Citylistiry Comunity and Our Expertise

If you are interested in nicotine interchange methods to help stop smoking cigarettes, you might consider purchasing the patch or nicotine gum. The patch is just a patch that you apply everyd, If you are interested in nicotine interchange methods to help stop smoking cigarettes, you might consider purchasing the patch or nicotine gum. The patch is just a patch that you apply everyd, If you are interested in nicotine.

Qualified Doctors

Where People Come First

Duis aute irure dolor reprehenderit tate velit esse cillum dolore fugiat nulla iatur excepteur sint occaecat.

24 Hour Service

Highest Quality Care

Duis aute irure dolor reprehenderit tate velit esse cillum dolore fugiat nulla iatur excepteur sint occaecat.

We Are Here For You

Emergency Department

Duis aute irure dolor reprehenderit tate velit esse cillum dolore fugiat nulla iatur excepteur sint occaecat.

Services

Routine Checkups is an important part of children health.

We Are Pleased to Offer You The Chance to Have the Healthy.