Skip to content

Ansök
om stöd

Både unga och äldre personer, som inte får sin ekonomi att gå ihop kan söka ekonomiskt stöd från Rodef chesed. Fyll i nedanstående formulär. Ansökan handläggs skyndsamt och du kan bli kontaktad för eventuella kompletterande uppgifter. Nedan ser du vilka skäl som ska uppfyllas för att få ansökan godkänd. 

Kontakta oss om det finns några oklarheter!