Medel kan sökas för verksamhet som stödjer medlemmar med särskilda behov såväl på individ- som gruppnivå.