Bidrag kan ges på såväl individ- som gruppnivå. Som exempel bekostar Rodef Chesed den skolkurator som idag är i Hillelskolan en halv dag i veckan.