Har du/ni ekonomiska svårigheter då kan du söka bidrag för detta. För program som anordnas genom Judiska Församlingen i Stockholm ansöker du hos den som är programansvarig. För övriga program ansöker du/ni direkt hos oss på info@rodefchesed.se.

.