Är du ung, medelålders eller senior och har ekonomiska svårigheter? 

Har du råkat ut för något oförutsett och kostsamt kan du söka medel direkt hos Rodef Chesed genom att skicka in en ifylld ansökan till info@rodefchesed.se.

När vi bedömer ansökningar om bidrag, tillfälliga eller kontinuerliga, utgår vi från hela din familjesituation, både din och din partners utgifter, inkomster samt om det finns besparingar. Vi utgår även från om du har hemmavarande barn som du har försörjningsansvar för.

De ansökningar vi normalt beviljar kommer från personer som ligger på eller under gränsen för socialbidragsnorm.

Vi kan även bevilja engångsbidrag vid kostsamma oförutsedda händelser som t ex tandläkarbehov.